TKDK VE TSE ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR.

TKDK ile Türk Standartları Enstitüsü arasında 09.01.2017 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol kapsamında;

 

Ülkemizde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında proje hazırlamak ve sunmak için   “ IPARD Proje Danışmanlık Hizmetleri Sektörü” nün belli bir disipline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede;

  • Ülkemizde yatırım gerçekleştirmek isteyen müteşebbislere doğru bilgi sağlayacak, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri bağlamında başarılı yatırımlara çözüm ortağı olabilecek bir Danışmanlık sisteminin oluşturulması,
  • Kaynakların etkin kullanımına yönelik yetkilendirilmiş ve kayıt altına alınmış bir Danışmanlık Sektörünün oluşturulması,
  • IPARD-1 Uygulama döneminde ehil olmayan kişilerin proje hazırlaması sonucunda oluşan mağduriyetlerin giderilmesi,
  • Profesyonelleşmiş ve kurumsallaşmış kalifiye personel istihdam eden danışmanlık firmalarının haklarının korunması,
  • Herhangi bir kaydı (SGK, İş Yeri Ruhsatı, vs.) olmayan kişilerin proje hazırlama vaadiyle yatırımcıları mağdur etmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

IPARD İzleme Komitesinin tavsiye kararları, ulusal denetim raporları, sayıştay denetimleri ve Avrupa Komisyonu denetimlerinde de buna benzer bir çalışmanın yapılması ısrarla vurgulanmıştır.

Ülkemizde standart belirleme konusunda yetkili TKDK olan TSE ile gerekli çalışmalar tamamlanmış olup işbirliği protokolü imzlanmıştır.

 

TKDK ile TSE arasında imzalanan protokol kapsamında, TSE tarafından danışmanlık hizmeti veren kişilere yönelik bireysel “IPARD Proje Danışmanlığı” sertifika eğitimi verilecek olup, danışmanlık hizmeti veren iş yerlerine ise “Hizmet Yeterlilik Belgesi” HYB K 307 “İşyerleri-IPARD Kırsal Kalkınma Projelerine Danışmanlık Hizmeti Veren Yerler-Kuruluşlar TSE Kriterleri” verilmesi için çalışma başlatılacaktır.

Bu belgelendirme sürecine ilişkin iş ve işlemler TSE tarafından Kamuoyuna duyurulacak olup, konuyla ilgili olarak katılımcılara yönelik hizmetler yine TSE tarafından sunulacaktır. Bu çerçevede, TSE tarafından verilecek olan bu hizmetleri almak tamamen konuyla ilgilenen kişilerin inisiyatifinde olmakla birlikte TKDK tarafından herhangi bir zorunluluk getirilmemektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu