Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı, Doğru Açı Proje
  • ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • İmar İzinlerinin Alınması
  • GSM/SM Ruhsatı Alınması
  • İşletme Onay/Kabul Belgelerinin Alınması
  • HACCP Sistemi Kurulması
  • Marka-Patent İşlemleri
  • Kapasite Raporu Alınması
  • Sanayi Sicil Belgesi Alınması
  • CE Belgesi Alınması
  • Yatırım Teşvik Belgesi Alınması